Facebook CGRL Twitter CGRL Buscar Contacto AGA Ditames Enlaces Novas Organizacións Normativa Convenios colectivos Publicacións CGRL
 
Balance de datos da negociación colectiva galega no ano 2013

A nova edición do boletín de negociación colectiva recolle o balance dos principais datos da negociación colectiva e da realidade socioeconómica de Galicia no pasado ano
 
Servizo de Tradución de Convenios Colectivos

O Consello Galego de Relacións Laborais ofrece un novo servizo de asistencia aos axentes negociais de convenios.
 
Datos sobre a inaplicación de Convenios Colectivos

Novos datos relativos á inaplicación de Convenios para o ano 2013
 
Próxima xornada sobre Igualdade no Traballo

O vindeiro 23 de abril, en Santiago de Compostela, vaise celebrar unha nova xornada co título "Igualdade no Traballo?"
 

 ¿Onde quere buscar?
En toda a Web Nas Novas
Nas Actividades Ditames
AGA's Outros Informes

  Quero atopar:
 


 
 
    Novo número da Revista Galega de Dereito Social en formato dixital

    Informes, estatísticas e todo o relacionado coa Negociación Colectiva

    Novo Informe da Situación Sociolaboral da Comunidade Autónoma Galega