ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 
AGA ANO 2007

A data 31 de decembro de 2007, xestionáronse ao abeiro do procedemento de solucion extraxudicial de conflitos (AGA) polo Servizo de solución de conflitos do Consello 56 expedientes, dos que se da conta a continuacion:

RESULTADO FINAL DE CADA EXPEDIENTE (01.01.2007 / 31.12.2007)

Expdtes iniciados Expdtes rexeitados ou desistidos Conflictos resoltos por acordo previo Expdtes tramitados Expdtes con resultado positivo Expdtes con resultado negativo Expdtes en tramitación
Com. Autónoma 3 2 1 1
A Coruña 17 5 1 11 10 1
Lugo 8 3 5 5
Ourense 2 1 1
Pontevedra 26 4 1 21 18 3
Total 56 15 3 38 34 4


Desagregando estes 56 expedientes que tiveron entrada no Servizo de Solución de Conflitos ata o momento especificamos a seguinte información :

AGA 2007
31/12/2007
EXPEDIENTES XESTIONADOS

• Expediente AGA 1/07: Mediación promovida na empresa MACONSI S.A. polos sindicatos CIG, CUT, UGT e CC.OO. para recompilar os distintos acordos existentes no ámbito do seu centro de traballo da Xunta de Galicia en Compostela. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado positivo tras o acordo que pon fin ao conflito.
• Expediente AGA 2/07: Arbitraxe promovida polos representantes sindicais da CIG na empresa EUROLIMP S.A. ante as discrepancias xurdidas na aplicación do convenio. O árbitro designado foi Dª. Teresa Díaz López. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 3/07: Mediación promovida polo sindicato UGT (MCA-Vigo) na empresa FAURECIA INTERIOR SYSTEMS ESPAÑA, S.L. aducindo determinadas modificacións nas condicións de traballo de parte do persoal.. O mediador designado foi D. José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo tras o acordo que pon fin ao conflito.
• Expediente AGA 4/06: Mediación promovida pola empresa ISS FACILITY SERVICES S.A.no seu centro de traballo no Concello de Santiago de Compostela ante a convocatoria de folga levada a cabo pola parte social. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado negativo por non terse chegado a un acordo entre as partes..
• Expediente AGA 5/07: Mediación promovida na empresa TURGALICIA S.A. polo sindicato CC.OO., por discrepancias xurdidas na aplicación do Convenio da empresa. O procedemento rematou co rexeitamento da empresa a participar na devandita mediación.
• Expediente AGA 6/07: Arbitraxe promovida pola Secc. Sind. De CC.OO. na empresa TRAGSA ante o conflito xurdido pola interpretación/aplicación de determinados artigos do convenio colectivo de empresa. O procedemento rematou co rexeitamento da empresa a participar na devandita mediación.
• Expediente AGA 7/06: Mediación promovida na empresa ALUMINIO ESPAÑOL S.A. – ALÚMINA ESPAÑOLA S.A. (ALCOA) alegando incumprimento do fixado no XIII Convenio Colectivo no referente á descrición de determinados postos de traballo. A mediadora designada foi Dª Teresa Díaz López. O procedemento rematou con resultado positivo tras o acordo que pon fin ao conflito.
• Expediente AGA 8/07: Mediación promovida na empresa ASIENTOS DE GALICIA S.L. polo Comité de Empresa, aducindo modificacións substanciais de postos de traballo de carácter colectivo. O mediador designado foi D. J. Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo tras o acordo que pon fin ao conflito.
• Expediente AGA 9/07: Mediación promovida na UNIVERSIDADE DE VIGO de forma conxunta entre a Universidade e os representantes do persoal laboral da mesma, ante o bloqueo xurdido na negociación do Convenio. O mediador designado foi D. J. Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo tras o acordo que pon fin ao conflito.
• Expediente AGA 10/07: Arbitraxe promovida no SECTOR DO COMERCIO DE ALIMENTACIÓN DE PONTEVEDRA polos representantes dos traballadores. O motivo son as discrepancias xurdidas polo incremento salarial dos anos 2007-2008. O árbitro designado foi D. J.M. Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 11/07: Mediación promovida na empresa CELTA PRIX S.L.-SUFI, S.A. UTE no centro de traballo de Chantada (Lugo), por parte dos representantes empresariais, ante a convocatoria de folga no devandito centro de traballo. A mediadora designada for Dª. Teresa Díaz López. O procedemento rematou con resultado positivo tras o acordo que pon fin ao conflito
• Expediente AGA 12/07: Mediación promovida de forma conxunta na empresa EMESA TREFILERÍA S.A. por discrepancias na interpretación do artigo 8 do convenio colectivo de empresa. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado positivo tras o acordo que pon fin ao conflito
• Expediente AGA 13/07: Mediación promovida no ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA pola Federación Nacional de Transportes, Comunicación e Mar de UGT-Galicia, pola decisión da Dirección da Empresa de modificar a estrutura organizativa da empresa. O procedemento rematou co rexeitamento da empresa a participar na devandita mediación.
• Expediente AGA 14/07: Arbitraxe promovida na UNIVERSIDADE DE VIGO de forma conxunta entre a Universidade e os representantes do persoal laboral da mesma, para fixar as condicións retributivas no novo Convenio. O mediador asignado foi D. J. Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo una vez ditado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 15/07: Arbitraxe promovida de forma conxunta na empresa EMESA TREFILERÍA S.A. por discrepancias na interpretación do artigo 8 do convenio colectivo de empresa. O mediador designado foi D. Julio Portela Ceballos. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 16/06: Arbitraxe promovida na empresa ALUMINIO ESPAÑOL S.A. – ALÚMINA ESPAÑOLA S.A. (ALCOA) alegando incumprimento do fixado no XIII Convenio Colectivo no referente á descrición de determinados postos de traballo. O procedemento rematou co rexeitamento da empresa a participar na devandita arbitraxe.
• Expediente AGA 17/07: Mediación promovida de forma conxunta por parte dos representantes dos traballadores e empresariais no sector de Aparcamentos, ante o bloqueo xurdido na negociación do IV Convenio colectivo de sector. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado positivo tras o acordo que pon fin ao conflito
• Expediente AGA 18/07: Mediación promovida na empresa ALCOA INESPAL S.A., por parte dos representantes do SN de CC.OO. no comité de empresa, por modificación substancial de tarefas en diversos postos de traballo. O procedemento rematou co rexeitamento da empresa a participar na devandita mediación.
• Expediente AGA 19/07: Arbitraxe promovida na CORPORACIÓN DE PRÁCTICOS DEL PUERTO Y RÍA DE VIGO, S.L., de forma conxunta por parte dos representantes da empresa e dos traballadores, referente ao conflito xurdido sobre diferenzas na negociación do Convenio Colectivo. O mediador designado foi D. J. Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo una vez ditado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 20/07: Mediación promovida na empresa ASIENTOS DE GALICIA S.L. polo Comité de Empresa, aducindo discrepancias de interpretación en diferentes puntos do convenio colectivo de empresa. O procedemento rematou co rexeitamento da empresa a participar na devandita mediación.
• Expediente AGA 21/07: Mediación producida na empresa SEGURISA no seu centro de traballo no aeroporto de Lavacolla, por parte da USO, e motivado pola existencia de incumprimentos do Convenio colectivo estatal do sector de Seguridade no devandito centro. O procedemento rematou co desestimento por parte da organización sindical que presentou a solicitude
• Expediente AGA 22/07: Mediación promovida na empresa TREVES GALICIA S.A. de forma conxunta por parte dos representantes da empresa e dos traballadores. O mediador designado foi D. José María Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo tras o acordo que pon fin ao conflito.
• Expediente AGA 23/07: Mediación promovida na empresa URBASER S.A no servizo de limpeza pública e recollida e transporte de residuos no Concello de Santiago, por parte dos representantes da empresa, debido á convocatoria de folga no devandito servizo. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado negativo ao non acadarse acordo entre as partes..
• Expediente AGA 24/07: Mediación promovida na empresa BEGANO S.A. no seu centro de traballo na Coruña por parte da Federación Agroalimentaria do SN de CC.OO. de Galicia, respecto a discrepancias xurdidas na aplicación do convenio colectivo da empresa. O procedemento rematou co rexeitamento da empresa a participar na devandita mediación.
• Expediente AGA 25/07: Mediación promovida na empresa AUGAS DE FONTENOVA S.A.U. por parte da Unión Comarcal de CC.OO. de Ourense, debido ao bloqueo xurdido na negociación do Convenio colectivo da empresa. O procedemento rematou ao achegarse entre as partes a unha solución previa ao desenrolo do mesmo.
• Expediente AGA 26/07: Mediación promovida por un grupo de traballadoras da empresa EULEN S.A. no Concello de Vigo. Esta mediación non tivo efecto por ter sido presentada sen que se producisen os necesarios requisitos de representatividade.
• Expediente AGA 27/07: Mediación promovida na empresa NOGUERA XOVE S.A.por parte dos representantes dos traballadores, pola aplicación de dúas táboas salariais aos traballadores desta empresa. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado positivo tras o acordo que pon fin ao conflito
• Expediente AGA 28/07: Mediación promovida na empresa ISOLUX INGENIERÍA S.A por parte do Comité de Empresa, por discrepancias de interpretación no Convenio Colectivo de Empresa. O procedemento rematou co rexeitamento da empresa a participar na devandita mediación.
• Expediente AGA 29/07: Mediación promovida na empresa ASIENTOS DE GALICIA S.L. polo Comité de Empresa, aducindo discrepancias de interpretación en diferentes puntos do convenio colectivo da empresa. O mediador designado foi D. José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado negativo por non terse podido chegar a un acordo entre as partes.
• Expediente AGA 30/07: Arbitraxe promovida de modo conxunto na empresa NOGUERA XOVE S.A.para acadar a igualdade de táboas salariais na empresa, e pactar os incrementos salariais. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 31/07:.Arbitraxe promovida polos representantes sindicais na empresa AUTORIDADE PORTUARIA DE A CORUÑA para acordar un criterio para nomear ó presidente e mailo secretario do comité de empresa. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 32/07: Mediación promovida pola parte empresarial no SECTOR DE LIMPEZA DE EDIFICIOS E LOCAIS DA CORUÑA ante o bloqueo xurdido na negociación do convenio colectivo de sector. O mediador designado foi D. Jesús Martínez Girón. O procedemento rematou con resultado positivo tras o acordo que pon fin ao conflito.
• Expediente AGA 33/07: Mediación promovida pola parte empresarial na empresa SETEX APARKI S.A., ante o bloqueo na negociación do convenio colectivo de empresa e a convocatoria de folga na mesma. O mediador designado foi D. José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo ao terse acadado un acordo entre as partes
• Expediente AGA 34/07: Arbitraxe promovida na empresa SETEX APARKI, S.A. pola parte empresarial, con motivo do conflito xurdido na negociación do convenio colectivo de empresa. O árbitro designado foi D. José María Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 35/07: Mediación promovida no SECTOR DE TRANSPORTES DE VIAXEIROS EN AUTOBÚS POR ESTRADA DA CORUÑA, polo Secretario Federal de Transportes da CIG, con motivo da segregación de liñas de Arriva Noroeste, S.L. a tres empresas. O procedemento rematou co rexeitamento da empresa a participar na devandita mediación.
• Expediente AGA 36/07: Mediación promovida na empresa LUBER, S.L. polo Secretario Federal de Transportes da CIG, con motivo do desprazamento temporal de varios traballadores, do seu centro de traballo habitual na Coruña á cidade de Barcelona. O procedemento rematou co rexeitamento da empresa a participar na devandita mediación.
• Expediente AGA 37/07: Mediación promovida na empresa SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. polos representantes legais da empresa e o Comité de Empresa da provincia de Pontevedra, con motivo do proceso de folga derivada do incumprimento do Convenio Colectivo provincial do Metal. O procedemento rematou con resultado positivo tras o acordo que pon fin ao conflito.
• Expediente AGA 38/07: Mediación promovida no SECTOR DE INDUSTRIAS DO METAL SIN CONVENIO PROPIO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA pola Asociación Autónoma de Empresarios FONCALOR de Pontevedra, con motivo das diferenzas xurdidas polo desenvolvemento da disposición adicional quinta do Convenio Colectivo provincial do Metal. O procedemento rematou co rexeitamento das asociacións empresariais maioritarias do sector a participar na devandita mediación
• Expediente AGA 39/07: Arbitraxe promovida na empresa JOSÉ LANTERO E HIJOS SA. polos representantes legais da empresa e o Comité de Empresa, polas diferenzas nas medicións de tempos dos traballadores da WARD-1 (troqueladora). O árbitro designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 40/07: Mediación promovida na empresa ALUMINIO ESPAÑOL SA-ALUMINA ESPAÑOLA SA (ALCOA) polos Comité de Empresa, con motivo da revisión da valoración dos postos de traballo de analista “A” de laboratorio. O procedemento rematou co rexeitamento da empresa a participar na devandita mediación.
• Expediente AGA 41/07: Mediación promovida pola parte empresarial na empresa SETEX APARKI S.A., ante o bloqueo na negociación do convenio colectivo de empresa e a convocatoria de folga na mesma. O mediador designado foi D. José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo.
• Expediente AGA 42/07: Mediación promovida de forma conxunta nas empresas EDICIONES INFORMATIZADAS S.A. (Centro de traballo de Andrade), EINSA PRINT INTERNATIONAL S.A. e EDICIONES INFORMATIZADAS S.A. (Centro de traballo de As Pontes), debido á convocatoria de folga realizada. O mediador designado e D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado o acordo que pon fin ao conflito.
• Expediente AGA 43/07: Arbitraxe promovida de modo conxunto na empresa SETEX APARKI, S.A, con motivo do conflito xurdido na negociación do convenio colectivo de empresa. O árbitro designado foi D. José María Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 44/07: Mediación promovida pola parte empresarial na empresa DORNIER S.A. con motivo da convocatoria de folga na devandita empresa. O mediador do procedemento e D. José María Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado o acordo que pon fin ao conflito.
• Expediente AGA 45/07: Mediación promovida pola CIG na empresa AGUINCHOS S.L., con motivo de diversos conflitos xurdidos no centro de traballo da empresa na cafetería da BRILAT en Figueirido (Pontevedra). . O procedemento rematou co rexeitamento da empresa a participar na devandita mediación.
• .Expediente AGA 46/07: Mediación promovida na empresa CLECE S.A. no seu centro de traballo na Universidade de Santiago de Compostela, por parte da CIG e da CUT. O mediador no procedemento foi. D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado o acordo que pon fin ao conflito.
• Expediente AGA 47/07: Mediación promovida na empresa JOSÉ LANTERO E HIJOS SA. polo Comité de Empresa, polas condicións de instauración dunha nova quenda de traballo na devandita empresa.. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado o acordo que pon fin ao conflito.
• Expediente AGA 48/07: Mediación promovida na empresa VOZ AUDIOVISUAL S.A., por parte do Comité de Empresa, debido ao estancamento nas negociacións do convenio colectivo de empresa. O árbitro designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado o acordo que pon fin ao conflito..
• Expediente AGA 49/07: Arbitraxe promovida pola parte empresarial na empresa DORNIER S.A. con motivo da convocatoria de folga na devandita empresa. O árbitro do procedemento e D. José María Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 50/07: Mediación promovida pola CIG na empresa TECELÁN S.L. debido a discrepancias xurdidas entre a empresa e os traballadores. O procedemento rematou co rexeitamento da empresa a participar na devandita mediación.
• Expediente AGA 51/07: Mediación promovida na empresa TALHER S.A. en canto adxudicataria do servizo de xardinería da Xunta de Galicia en Santiago. orixinado pola solicitude de recompilación, síntese e actualización dos diferentes acordos existentes no ámbito deste centro de traballo. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 52/07: Mediación promovida na empresa FRUCOGAL S.A., por parte da CIG, no que solicitan o mantemento das condicións laborais e salariais que actualmente posúen. O procedemento rematou co rexeitamento da empresa a participar na devandita mediación.
• Expediente AGA 53/07: Arbitraxe promovida na empresa ASIENTOS DE GALICIA S.L., por parte do Comité de Empresa, aducindo incumprimento do artigo 12, parágrafo 4 do convenio colectivo da empresa. O árbitro do procedemento e D. José María Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 54/07: Arbitraxe promovida de forma conxunta na empresa FRIGOLOURO S.A., debido á convocatoria de folga realizada na devandita empresa. O árbitro do procedemento e D. José María Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 55/07: Mediación  promovida polo Comité de Empresa de CESPA XARDINERÍA S.A. na cidade de Vigo, por diferenzas de opinión xurdidas en determinados puntos do convenio. O mediador designado foi D. José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado negativo por non terse podido chegar a un acordo entre as partes.
• Expediente AGA 56/07: Arbitraxe promovida na empresa CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA S.A., por parte da Empresa, por discrepancias relativas á realización de traballos en sábado. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o correspondente laudo arbitral.