ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 
AGA ANO 2009

A data 31 de decembro, xestionáronse ao abeiro do procedemento de solucion extraxudicial de conflitos (AGA) polo Servizo de solución de conflitos do Consello 69 expedientes, dos que se da conta a continuacion

RESULTADO FINAL DE CADA EXPEDIENTE (01.01.2009 / 31.12.2009)

Expdtes iniciados Expdtes rexeitados ou desistidos Conflictos resoltos por acordo previo Expdtes tramitados Expdtes con resultado positivo Expdtes con resultado negativo Expdtes en tramitación
Com. Autónoma 11 4 7 4 3 2
A Coruña 29 12 17 14 3
Lugo 6 2 1 3 3 1
Ourense 7 1 6 4 2 1
Pontevedra 16 5 11 10 1 3
Total 69 24 1 44 35 9 7


Desagregando estes 69 expedientes que tiveron entrada no Servizo de Solución de Conflitos ata o momento especificamos a seguinte información:


AGA 2009
EXPEDIENTES XESTIONADOS

• Expediente AGA 1/09: Mediación promovida na empresa ARTEIXO TELECOM polo delegado sindical de la Sección Sindical de UGT na devandita empresa, polo conflito xurdido a conta da interpretación do artigo 20 do Pacto de Eficacia Limitada (2007-2009) entre a empresa Arteixo Telecom e mailo sindicato MCA-UGT da Coruña. O árbitro designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou co resultado positivo unha vez acadado o acordo entre as partes..
• Expediente AGA 2/09: Mediación promovida por parte do sindicato UGT-Galicia na empresa Servicios Logísticos de Combustibles de Aviación (SLCA), por discrepancias relativas á lexislación, convenio ou Acordo marco a aplicar. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar no mesmo.
• Expediente AGA 3/09: Mediación promovida por parte dos representantes na empresa PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A, no seu centro de traballo no Hostal dos Reis Católicos, ante a situación de bloqueo xurdida na negociación do Convenio colectivo de Centro. A mediadora asignada foi Dª Teresa Díaz López. O procedemento rematou con resultado negativo por non terse chegado a un acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 4/09: Mediación promovida polo Comité de Empresa da Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), no seu centro de traballo de Robra, Outeiro de Rei, con enderezo, ante a situación de bloqueo na negociación do Convenio Colectivo de centro. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar no mesmo.
• Expediente AGA 5/09: Mediación promovida pola organización UGT-Galicia (FTA) na empresa LEYMA, ante a situación de bloqueo na negociación do Convenio Colectivo de centro. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar no mesmo.
• Expediente AGA 6/09: Mediación promovida pola CIG na empresa FANDICOSTA S.A. ante discrepancias xurdidas na aplicación do artigo 17.3 do Convenio de Sector. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar no mesmo.
• Expediente AGA 7/09: Mediación promovida polo Secretario general da Unión Comarcal Costa Lucense de UGT-Galicia na empresa Explotaciones Cerámicas Españolas, S.A. (ECESA). ante as discrepancias xurdidas na aplicación do artigo 35º do Convenio colectivo de empresa. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar no mesmo.
• Expediente AGA 8/09: Mediación promovida pola representación empresarial en ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. en Galicia, relativa á interpretación do artigo 29º do Convenio colectivo de empresa (incremento nas táboas salariais). O procedemento rematou co rexeitamento da parte sindical a participar no mesmo.
• Expediente AGA 9/09: Arbitraxe promovida pola Federación de Sanidade do SN de CC.OO. de Galicia na empresa Viajes Silgar S.A. / Residencia “Valle Inclán”, referente ás discrepancias relativas á xornada máxima anual de traballo. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar no mesmo.
• Expediente AGA 10/09: Mediación promovida pola FCHTJ de UGT-Galicia no SECTOR DE EMPRESAS DE BINGO, referida á interpretación do artigo 5.2 (Subida salarial) do Convenio Colectivo de Bingos de Galicia.. .O mediador designado foi D. José María Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado negativo ó non terse acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 11/09: Mediación promovida na empresa CLECE. S.A. (Servizo de Limpeza da USC en Santiago de Compostela) por parte do Comité de Empresa, a causa de diversas discrepancias na interpretación do Convenio colectivo. O procedemento rematou co rexeitamento  da empresa a participar no mesmo.
• Expediente AGA 12/09: Mediación promovida na empresa AUTOPISTAS DO ATLÁNTICO (CESA) pola parte empresarial, co obxecto de fixar os servizos mínimos ante a convocatoria de folga na citada empresa. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou co resultado positivo unha vez acadado o acordo entre as partes.
• Expediente AGA 13/09: Mediación promovida na empresa VESTAS NACELLES SAU por parte do Comité de Empresa, pola existencia de discrepancias no disfrute das vacacións. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou co resultado positivo unha vez acadado o acordo entre as partes.
• Expediente AGA 14/09: Mediación promovida na empresa CESPA S.A. – Consorcio As Mariñas. polos sindicatos CIG e CC.OO., relativo á aplicación da cláusula de revisión salarial para o ano 2009. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. procedemento rematou con resultado negativo ó non terse acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 15/09: Mediación promovida na empresa FEIRACO por parte da Federación Agroalimentaria de CC.OO. ante a situación de bloqueo na negociación do Convenio colectivo de Empresa. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou co resultado positivo unha vez acadado o acordo entre as partes.
• Expediente AGA 16/09: Arbitraxe promovido na empresa Boteros Amarradores de Vigo (BOTAMAVI) de mutuo acordo, e relativo a dirimir as diferenzas existentes acercoa de diversas cuestións (Táboas salariais no 2009, horas extraordinarias, e outras). O árbitro designado foi D. José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 17/09: Mediación promovida pola parte empresarial na empresa MECANIZADOS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, S.L, e derivada da presentación dun expediente de regulación de emprego. O procedemento rematou co rexeitamento da parte sindical a participar no mesmo.
• Expediente AGA 18/09: Mediación promovida polo Comité de Empresa na UNIVERSIDADE DE VIGO, no referente á aplicación do artigo 35 do Convenio colectivo do seu persoal laboral. O mediador designado foi D. José María Casas de Ron.. O procedemento rematou co resultado positivo unha vez acadado o acordo entre as partes.
• Expediente AGA 19/09: Arbitraxe promovida de mutuo acordo na empresa VIZA AUTOMOCIÓN SAU, de Vigo, co obxecto de aclarar discrepancias xurdidas na cobertura de determinados postos de traballo. O árbitro designado foi D. José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 20/09. Mediación promovida polo comité de empresa de GAIA XESTIÓN DEPORTIVA SL/MOVEXVIAL SL, na Coruña, a causa de discrepancias existentes na xornada de traballo. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar no mesmo.
• Expediente AGA 21/09: Mediación promovida na empresa ALUMINIO ESPAÑOL SA – ALÚMINA ESPAÑOLA SA (ALCOA), por parte do Comité de Empresa, sobre a actualización de niveles, abono de complementos e calendario laboral. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar no mesmo.
• Expediente AGA 22/09: Mediación promovida na empresa CESPA SA, en tanto que adxudicataria do servizo de limpeza e recollida de lixo na cidade da Coruña, por parte do Comité de empresa, por desacordo nas condicións de traballo. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou co resultado positivo unha vez acadado o acordo entre as partes.
• Expediente AGA 23/09: Mediación  promovida na empresa O&M ENERGY, por parte do sindicato UGT-Galicia, orixinada pola modificación das condicións de traballo na devandita empresa. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou co resultado positivo unha vez acadado o acordo entre as partes.
• Expediente AGA 24/09: Mediación promovida no Sector do COMERCIO VARIO DA CORUÑA, por parte do sindicato CC.OO., alegando incumprimento de acordos previos acadados na negociación do Convenio colectivo de sector. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou co resultado positivo unha vez acadado o acordo entre as partes.
• Expediente AGA 25/09: Mediación promovida na empresa CLECE. S.A. (Servizo de Limpeza da USC en Santiago de Compostela) por parte sindicato CC.OO., a causa de diversas discrepancias na interpretación do Convenio colectivo, relativas ás condicións retributivas. O procedemento rematou co rexeitamento  da empresa a participar no mesmo.
• Expediente AGA 26/09: Mediación promovida na empresa VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCURAS SA, ante os despedimentos producidos na citada empresa. O mediador designado é D. José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou co resultado positivo unha vez acadado o acordo entre as partes.
• Expediente AGA 27/09: Mediación promovida na empresa SERVICIOS SOCIOSANITARIOS DA CORUÑA, por parte da CIG, motivada pola convocatoria de folga na devandita empresa. O procedemento rematou co rexeitamento  da empresa a participar no mesmo.
• Expediente AGA 28/09: Mediación promovida na empresa CESPA S.A. – PONTEVEDRA por parte dos representantes empresariais, motivada pola convocatoria de folga no servicio de recollida de lixo da cidade de Pontevedra. O mediador designado foi D. José María Casas de Ron. O procedemento rematou co resultado positivo unha vez acadado o acordo entre as partes.
• Expediente AGA 29/09: Mediación promovida na empresa EMERSAN, S.A. por parte da CIG, motivada pola convocatoria de folga na devandita empresa. A mediadora designada foi Dª. Teresa Díaz López. O procedemento rematou co resultado positivo unha vez acadado o acordo entre as partes.
• Expediente AGA 30/09: Mediación promovida na empresa COFRICO S.A. por parte de UGT-Galicia, ante as discrepancias xurdidas na interpretación de determinadas cláusulas presentes no Convenio colectivo de sector que é de aplicación na citada empresa. O procedemento rematou co rexeitamento  da empresa a participar no mesmo.
• Expediente AGA 31/09: Mediación promovida na empresa BUNGE IBÉRICA S.A., por parte dos representantes da empresa, ante o conflicto derivado dos plans de aplicación dun expediente de regulación de emprego. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado negativo ó non terse acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 32/09: Arbitraxe promovida na empresa FRIGOLOURO S.A.,  por parte do Comité de Empresa, co obxecto de acadar un acordo no relativo á determinación de rendementos de traballo. O procedemento rematou co rexeitamento  da empresa a participar no mesmo.
• Expediente AGA 33/09: Mediación promovida na empresa MECANIZADOS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ S.L. por parte das organizacións sindicais FECOMA-UGT y CIG, ante a presentación dun Expediente de Regulación de Emprego na citada empresa. O mediador designado foi D. José María Casas de Ron.. O procedemento rematou co resultado positivo unha vez acadado o acordo entre as partes.
• Expediente AGA 34/09: Mediación promovida no SECTOR DE HOSTALERÍA DA PROVINCIA DA CORUÑA polos encargados da negociación do Convenio Colectivo do sector nas organizacións sindicais UGT e CC.OO. nesa provincia, para determinar o IPC aplicable ás táboas salariais do ano 2008. A mediadora designada foi Dª Teresa Díaz López. . O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 35/09: Mediación promovida na empresa PANRICO S.L.U. (PANRICO-GALICIA) por parte do Comité de Empresa, para determinar os IPC aplicables nos anos 2008 e 2009, así como a aplicación do 1% a unha táboa de partida. A mediadora designada foi Dª Teresa Díaz López. O procedemento rematou con resultado negativo por non terse chegado a un acordo entre as partes en conflito
• Expediente AGA 36/09: Mediación promovida no CONSELLO REGULADOR DE AGRICULTURA ECOLÓXICA (CRAEGA) pola organización FTA-UGT en Lugo, ante a situación de bloqueo xurdida na negociación do 1º Convenio Colectivo nesa empresa. A mediadora designada foi Dª Teresa Díaz López. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 37/09: Mediación promovida na empresa IBERPHONE por parte de CC.OO. ante as discrepancias xurdidas entre empresa e traballadores en materia de vacacións, xornada e outras. A mediadora designada foi Dª Teresa Díaz López. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 38/09: Mediación promovida no Parador HOSTAL DOS REIS CATÓLICOS polo comité de empresa e a organización sindical CUT, ante a situación de bloqueo existente na negociación do convenio colectivo. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. . O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 39/09: Mediación promovida na empresa EULEN, S.A. no seu centro de traballo no servizo de Cita Previa no Hospital do Salnés, por parte da Federación de Actividades Diversas de CC.OO. polas discrepancias existentes no cumprimento do Convenio Colectivo de aplicación, no referente as condicións de tempo de traballo. O procedemento rematou co rexeitamento da empresa a participar no mesmo.
• Expediente AGA 40/09: Mediación promovida de mutuo acordo na empresa VIDRIERA DEL ATLÁNTICO S.A., no seu centro de traballo en Xinzo de Limia, ante o conflito xurdido na devandita empresa, e a posterior convocatoria de folga. A mediadora designada e Dª Rocío de Frutos Madrazo. O procedemento rematou con resultado negativo por non terse chegado a un acordo entre as partes en conflito
• Expediente AGA 41/09: Mediación promovida na empresa DORNIER S.A. (X.E.R. – Vigo) por parte dos delegados de persoal. O conflito xurde das discrepancias existentes en materias de licencias e permisos. .O mediador designado foi D. José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 42/09: Mediación promovida pola parte empresarial na empresa URBASER S.A., en tanto que adxudicataria do servizo de limpeza viaria de Moaña (Pontevedra) ante a convocatoria de folga plantexada na devandita empresa. O mediador designado foi D. José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou co desistimento no procedemento de mediación.
• Expediente AGA 43/09: Mediación promovida pola parte empresarial en ARTEIXO TELECOM, e relativa as diferencias de interpretación no artigo 59 do convenio colectivo de empresa. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. . O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 44/09: Mediación promovida polo SN de CC.OO. de Galicia no LIGAL (Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite), e referido ás discrepancias existentes na subida salarial aplicada para o ano 2009, por entender que non se axusta ao recollido no Convenio colectivo de aplicación. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 45/09: Mediación promovida polo SN de CC.OO. de Galicia no SECTOR DO COMERCIO DE ALIMENTACIÓN DE GALICIA, ante a situación de inseguridade e risco existente derivada dos múltiples atracos sufridos en distintas cadeas de supermercados na nosa Comunidade. O procedemento rematou co desistimento no procedemento de mediación.
• Expediente AGA 46/09: Mediación promovida pola FNTCM-UGT na empresa AUTOPISTAS DO ATLÁNTICO (CESA), ante a situación de bloqueo existente na negociación do Convenio colectivo de empresa. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. . O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 47/09: Mediación promovida pola CIG na empresa INDUSTRIAS GUERRA, ante diversas discrepancias relativas ao ERE que se está a levar a cabo na empresa. O mediador designado foi D. José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 48/09: Mediación promovida por parte do Comité de empresa de DISTRIGALICIA S.L., ante a situación de bloqueo existente na negociación do Convenio colectivo de empresa. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 49/09: Mediación promovida polo Comité de empresa de PRIVILEGE ADVANCED SURFACES, S.A. e motivada nas discrepancias existentes en materia de disfrute do período vacacional. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 50/09: Arbitraxe promovida de mutuo acordo polas partes, e levada a cabo na empresa MEGASA SIDERÚRGICA S.L., relativa á fixación dos servicios de mantemento e seguridade a levar a cabo na xornada de folga convocada na devandita empresa. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 51/09: Mediación promovida polos sindicatos SN de CC.OO. de Galicia e CIG na empresa Cooperativa Farmacéutica de Galicia S.A. (COFAGA), por discrepancias na aplicación do Artigo 29 do Convenio colectivo, referente ás retribucións. O mediador designado é D. Benigno Sánchez García. O procedemento rematou co desistimento no procedemento de mediación.
• Expediente AGA 52/09: Mediación promovida na empresa ALUMINIO ESPAÑOL SA – ALÚMINA ESPAÑOLA SA (ALCOA), por parte do Comité de Empresa, sobre a percepción do plus de actividades en Instalacións (o equipos) radiactivos polo persoal de relevo e de ETTs. A mediadora designada foi Dª. Teresa Díaz López. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 53/09: Mediación promovida polos representantes da empresa MECANIZADOS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ S.L. sobre a aplicación das rotacións do ERE en diversas categorías. Os mediadores designados foron D. José Mª Casas de Ron e Dª Verónica Martínez Barbeito. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 54/09: Mediación promovida na empresa PANRICO S.L.U. (PANRICO-GALICIA) por parte da Federación Agroalimentaria de CC.OO. de Galicia, alegando incumprimento dos artigos 51 e 52 do Convenio colectivo da citada empresa. O procedemento rematou co rexeitamento da empresa a participar no mesmo.
• Expediente AGA 55/09: Arbitraxe promovido de mutuo acordo na empresa INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL LOURO S.A. (FRIGOLOURO) ante as discrepancias existentes no sistema de tempos e rendementos que afectan á Sección de Despiece do Porcino. O árbitro designado foi D. José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 56/09: Arbitraxe promovido de mutuo acordo na empresa NAVIERA MAR DE ONS, S.L. ante as discrepancias xurdidas na regulación económica do Convenio colectivo da citada empresa. O árbitro designado foi D. José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez ditado o correspondente laudo arbitral.
• Expediente AGA 57/09: Mediación promovida pola organización sindical UGT-Galicia no SECTOR DE RESIDENCIAS PRIVADAS DA TERCEIRA IDADE DE GALICIA, ante a situación de bloqueo producida na negociación do III Convenio colectivo de Sector. O mediador designado foi D. Carlos Domenech de Aspe. O procedemento rematou con resultado negativo por non terse chegado a un acordo entre as partes en conflito
• Expediente AGA 58/09. Mediación  promovida polas centrais sindicais UGT-Galicia, CIG y SN de CC.OO. de Galicia no SECTOR DE INDUSTRIAS DE EBANISTERÍA E AFÍNS DA PROVINCIA DE LUGO, ante a situación de bloqueo xurdida na negociación do Convenio colectivo de sector. O procedemento rematou por terse acadado solución previa á mediación.
• Expediente AGA 59/09: Mediación promovida polos representantes da empresa MECANIZADOS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ S.L. sobre discrepancias xurdidas na aplicación do ERE na empresa. Os mediadores designados foron D. José Mª Casas de Ron e Dª Verónica Martínez Barbeito. O procedemento rematou con resultado negativo por non terse chegado a un acordo entre as partes en conflito
• Expediente AGA 60/09: Mediación promovida de mutuo acordo na empresa LA REGIÓN, S.A. sobre a aplicación das rotacións do ERE en diversas categorías. Os mediadores designados foron D. José Mª Casas de Ron e Dª Verónica Martínez Barbeito. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 61/09: Mediación promovida polos representantes da empresa EUROLIMP, S:A. Ante a situación de bloqueo na negociación do Convenio colectivo do SECTOR DE SERVIZOS DE LIMPEZA DE INSTITUCIÓNS HOSPITALARIAS DEPENDENTES DO SERGAS NA PROVINCIA DE OURENSE, e a posterior convocatoria de folga. A mediadora designada foi Dª Rocío de Frutos Madrazo. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 62/09: Mediación promovida pola Sección sindical de CC.OO. na empresa ALCOA INESPAL S.A., ante as discrepancias de interpretación existentes en diversos puntos do Convenio colectivo de empresa. O procedemento rematou co rexeitamento do Comité de Empresa a participar no mesmo.
• Expediente AGA 63/09: Mediación  promovida pola parte empresarial no SECTOR DO COMERCIO DE ALIMENTACIÓN DE PONTEVEDRA ante a situación de bloqueo producida na negociación do Convenio colectivo de Sector, e a posterior convocatoria de folga. O mediador designado foi D. José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 64/09: Mediación promovida pola parte empresarial no SECTOR DO COMERCIO DE ALIMENTACIÓN DA CORUÑA ante a situación de bloqueo producida na negociación do Convenio colectivo de Sector, e a posterior convocatoria de folga. O mediador designado foi D. José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado acordo entre as partes en conflito.
• Expediente AGA 65/09: Mediación promovida polo responsable do Sector de Administración Local na Federación de Servizos á Cidadanía de CC.OO de Vigo no CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS ante a situación de bloqueo producida na negociación dos textos de Acordo regulador para o persoal funcionario e de Convenio Colectivo para o persoal laboral. O mediador designado foi D. José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado negativo por non terse chegado a un acordo entre as partes en conflito
• Expediente AGA 66/09: Mediación promovida polo Comité de Empresa na empresa POLIPROPILENO DE GALICIA, S.A.U. ante as discrepancias xurdidas polo procedemento de elaboración do calendario laboral do ano 2010. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar no mesmo.
• Expediente AGA 67/09: Mediación promovida pola organización UGT-Galicia (FTA) na empresa LEYMA, motivado por unha banda, pola situación de bloqueo na negociación do Convenio Colectivo, e por outra polas discrepancias coas modificacións de xornada levadas a cabo pola empresa. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar no mesmo.
• Expediente AGA 68/09: Mediación promovida pola organización sindical CC.OO no SECTOR DE RESIDENCIAS PRIVADAS DA TERCEIRA IDADE DE GALICIA, ante as discrepancias xurdidas na aplicación dos artigos 28 e 29 do Convenio colectivo, relativos a descansos entre xornadas e descanso semanal. O procedemento rematou co rexeitamento da parte empresarial a participar no mesmo.
• Expediente AGA 69/09: Mediación promovida de común acordo pola empresa TRANSA – TRANSPORTE SANITARIO PONTEVEDRA NORTE , S.L. e as representación sindicais de UGT e CC.OO, sobre interpretación do computo de horas extraordinarias. O mediador designado foi D. José Mª Casas de Ron. O procedemento rematou con resultado positivo unha vez acadado acordo entre as partes en conflito.