ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 
Debido ó gran número de seccións e servicios que oferta a Web do CGRL engadiuse un Buscador Interno co fin de facilitarlle o acceso á información ós usuarios.

As búsquedas poderanse realizar en toda a web (búsqueda total) ou ben en seccións determinadas (búsqueda parcial en Actividades ou Novas).

Para a súa utilización elixiremos onde queremos realiza-la búsqueda marcando esa opción no formulario, escribimos na caixa de texto o termo ou termos que queremos atopar e comezamo-la consulta facendo click na imaxe que representa unha lupa.

No momento de introducir na caixa de texto unha consulta hai que ter en conta que:

· Se separámolos termos cun espacio en blanco devolve enlaces ás páxinas que inclúan polo menos un dos termos de búsqueda.
Exemplo: se queremos atopar nas novas referencias a Galicia, cursos ou masters, escribiremos na caixa de texto: Galicia cursos masters

· Se separámolos termos co operador + devolve só enlaces ás páxinas que inclúan tódolos termos de búsqueda.
Exemplo: se queremos atopar as novas de política en Galicia, escribiremos na caixa de texto: política+Galicia

· Se o texto introducido empeza e acaba con comillas dobres " devolve só enlaces ás páxinas que inclúan este texto completo.
Exemplo: se queremos atopar as actividades promovidas pola Xunta de Galicia, escribiremos na caixa de texto: "Xunta de Galicia"

· Pódense realizar consultas mixtas combinando as opcións anteriores.
Exemplo: se queremos atopar as actividades promovidas pola Xunta de Galicia e o CGRL conxuntamente, escribiremos na caixa de texto: "Xunta de Galicia"+"CGRL"