Facebook CGRL Twitter CGRL Buscar Contacto AGA Ditames Enlaces Novas Organizacións Normativa Convenios colectivos Publicacións CGRL
 
Outros Informes Revista Galega Memoria Informe SocioLaboral Negociación colectiva Ditames
O artigo 3 da Lei 7/1988, do 12 de xullo, pola que se crea o Consello Galego de Relacións Laborais, configura a este non só como órgano de diálogo social e institucional entre empresarios e sindicatos, senón tamén como órgano consultivo e asesor da Comunidade Autónoma de Galicia nas materias relativas á súa política laboral.

Así, unha das funcións básicas do Consello é a de emitir, con carácter preceptivo e non vinculante, ditame sobre todos aqueles proxectos normativos da Xunta de Galicia en materia de política laboral.

Para facer máis áxil esta función, o 24 de abril de 1991 foi instituído polo Pleno do Consello o Comité Delegado polo Pleno para a emisión de ditames cunha representación proporcional similar á do Consello e dotándoo dunhas normas de funcionamento interno.

 
     Ditames emitidos
        Ano 2018

        Ano 2017

        Ano 2016

        Ano 2015

        Ano 2014

        Ano 2013

        Ano 2012

        Ano 2011

        Ano 2010

        Ano 2009

        Ano 2008

        Ano 2007

        Ano 2006

        Ano 2005

        Ano 2004

        Ano 2003

        Ano 2002