Facebook CGRL Twitter CGRL Buscar Contacto AGA Ditames Enlaces Novas Organizacións Normativa Convenios colectivos Publicacións CGRL
 
Outros Informes Revista Galega Memoria Informe SocioLaboral Negociación colectiva Ditames
A memoria de actividade do Consello Galego de Relacións Laborais trata de ser un reflexo do acontecer deste organismo no transcurso de cada ano. Dun xeito sintético, recolle entre outros aspectos os ditames emitidos ós proxectos normativos da Xunta de Galicia, os conflitos colectivos resoltos ó abeiro do AGA, a participación na negociación colectiva, os seminarios, cursos e xornadas organizados ao longo do ano, ou as publicacións feitas e distribuidas.

Esta publicación trata de ser o espello do noso facer diario, sendo fiel expresión da implicación dos axentes sociais no día a día deste organismo, como rectores máximos e responsables do pulo do mesmo.

 
        Memoria de Actividade do CGRL 2016 (PDF)  (7.613 KB)
        Memoria de Actividade do CGRL 2015 (PDF)  (5.992 KB)
        Memoria de Actividade do CGRL 2014 (PDF)  (2.335 KB)
        Memoria XXV aniversario do CGRL (PDF)  (16,6 MB)
        Memoria de Actividade do CGRL 2013 (PDF)  (882 KB)
        Memoria de Actividade do CGRL 2012 (PDF)  (19.106 KB)
        Memoria de Actividade do CGRL 2011 (PDF)  (1.758 KB)
        Memoria de Actividade do CGRL 2010 (PDF)  (6.603 KB)
        Memoria de Actividade do CGRL 2009 (PDF)  (5.386 KB)
        Memoria de Actividade do CGRL 2008 (PDF)  (4.061 KB)
        Memoria de Actividade do CGRL 2007 (PDF)  (7.772 KB)
        Memoria de Actividade do CGRL 2006 (PDF)  (8.867 KB)
        Memoria de Actividade do CGRL 2005 (PDF)  (2504 KB)
        Memoria de Actividade do CGRL 2004 (PDF)  (2144 KB)