Facebook CGRL Twitter CGRL Buscar Contacto AGA Ditames Enlaces Novas Organizacións Normativa Convenios colectivos Publicacións CGRL
 
Buscador de convenios Consulta convenio aplicable Reserva de salas Rexistro de convenios Boletíns e informes Cláusulas tipo e Recomendacións

Nesta sección pode consultar os convenios colectivos vixentes no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

Para os convenios colectivos de ámbito estatal utilice o buscador do Ministerio de Emprego e Seguridade Social:
https://expinterweb.empleo.gob.es/regcon/index.htm

Os convenios colectivos doutras comunidades pódense consultar no buscador da Comisión Consultiva Nacional de Convenios:
http://www.meyss.es/es/sec_trabajo/ccncc/C_Registro/BDEnlacesCCAA.htm

Pode consultar a correspondencia entre os códigos de convenios antigos e os novos no seguinte arquivo: Correspondencia entre códigos novos e antigos.xlsCódigo do convenio:
 
Nome do convenio:
Data de inicio do convenio:
Ámbito territorial:
Data de finalización do convenio:
Ámbito funcional:
Data de publicación no DOG:
Data de publicación no BOP:
As 67 dúbidas máis frecuentes na negociación colectiva
Ver informes de Negociación Colectiva en Galicia