Facebook CGRL Twitter CGRL Buscar Contacto AGA Ditames Enlaces Novas Organizacións Normativa Convenios colectivos Publicacións CGRL
 
Buscador de convenios Consulta convenio aplicable Reserva de salas Rexistro de convenios Boletíns e informes Cláusulas tipo e Recomendacións
Consulta de convenio aplicable

A través desta páxina web, pódese solicitar información sobre o convenio colectivo aplicable a unha empresa ou centro de traballo. Para iso, debe cubrirse o formulario de solicitude que se xunta e dirixilo ao Consello Galego de Relacións Laborais a info.cgrl@xunta.es, a través da propia páxina web, ou ben ao número de fax 981 541 610, para que no prazo de 30 días naturais o Observatorio da Negociación Colectiva emita un ditame non vinculante.

· Criterios para consulta de convenio colectivo aplicable

· Formulario de solicitude