Facebook CGRL Twitter CGRL Buscar Contacto AGA Ditames Enlaces Novas Organizacións Normativa Convenios colectivos Publicacións CGRL
 
Buscador de convenios Consulta convenio aplicable Reserva de salas Rexistro de convenios Boletíns e informes
  CONSULTA DE CONVENIO COLECTIVO APLICABLE  
 
       
1.- Datos da persoa solicitante
 
Nome*: Apelido 1*: Apelido 2*:
Enderezo*: DNI*:
Correo electrónico: Teléfono*:
 
2.- Lexitimación para solicitar a actuación (marque onde proceda)*:
 
Organizacións sindicais e empresariais máis representativas de Galicia.
Organizacións sindicais e empresariais que acrediten interese lexítimo na consulta.
Empresa.
Órgano de representación dos traballadores.
Persoa/s traballadora/s en empresas sen representación de persoal

Autoridade laboral ou xurisdicional que teña competencia en asuntos relacionados coa aplicación ou interpretación dun convenio colectivo

 
3.- Identificación da empresa á que se refire a consulta:
 
Nome ou razón social*:
Enderezo da empresa*:
Enderezo do centro de traballo*:
Obxecto social*:
IAE/CNAE: Actividade da empresa*:
Número de persoas traballadoras e tarefas principais realizadas*:
Outros datos que se consideren relevantes:
 
4.- Consulta que se expón (sen indicación de datos persoais)*:
 
5.- Indicación do convenio colectivo que se aplique, de ser o caso, ata o de agora na empresa:
 
* Os campos marcados cun asterisco son obrigatorios. Asegúrese de cubrilos todos antes de enviar o formulario.
 
Código de verificación
 Obtén unha nova imaxe
Escribe os caracteres da imaxe superior