Facebook CGRL Twitter CGRL Buscar Contacto AGA Ditames Enlaces Novas Organizacións Normativa Convenios colectivos Publicacións CGRL
 
Buscador de convenios Consulta convenio aplicable Reserva de salas Rexistro de convenios Boletíns e informes
  SOLICITUDE DE SALA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
 
       
1.- Datos da persoa solicitante
 
Nome*: Apelido 1*: Apelido 2*:
Enderezo*: DNI*:
Correo electrónico: Teléfono*:  
 
       
2.- Organización ou empresa á que representa*:
 
3.- Indicación do convenio colectivo a negociar*:
 
4.- Número de membros da comisión negociadora*:
 
5.- Número de persoas con mobilidade reducida*:
 
6.- Sala que se solicita e medios precisos*:
 
7.- Especificación do día e horario de uso da sala*:
 
8.- Observacións
 
* Os campos marcados cun asterisco son obrigatorios. Asegúrese de cubrilos todos antes de enviar o formulario.
 
Código de verificación
 Obtén unha nova imaxe
Escribe os caracteres da imaxe superior