ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 
O número I do ano 2002 recolle o contido publicado entre os meses xaneiro e xuño de 2002 (ambos inclusive).

Pode selecciona-las seccións nas que se atopa dividida na seguinte relación:

  Índice   (174 KB)


Acordo Interprofesional galego sobre procedementos extraxudiciais de solución de conflictos de traballo

  Detalle dos expedientes xestionados   (307 KB)
  Laudos arbitrais   (251 KB)


Doutrina científica

  Índice Doutrinal   (115 KB)
  Tópicos   (83,2 KB)
  Índice   (254 KB)
  Artigos doutrinais: Conciliación da vida familiar e laboral: cuestións cruciais.   (271 KB)
  Artigos doutrinais: Especialidades da extinción do contrato de traballo do persoal laboral ó servicio das administracións públicas.   (201 KB)
  Artigos doutrinais: O IV Convenio Colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia.   (253 KB)


Doutrina das salas do social e do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

  Índice cronolóxico   (164 KB)
  Índice de disposicións aplicadas   (155 KB)
  Índice de tópicos xurídicos   (133 KB)
  Sentencias e autos   (1,79 M)
  Comentarios de sentencias   (311 KB)


Xurisprudencia sobre seguridade social do tribunal das Comunidades Europeas

  Comentarios   (237 KB)
  Selección de sentencias   (317 KB)


Resolucións da Dirección Xeral de Relacións Laborais

  Recursos e sancións   (262 KB)


Lexislación

  Relación de normas publicadas no DOG   (116 KB)
  Relación de normas publicadas no BOE   (X KB)
  Relación de disposicións publicadas no DOCE   (192 KB)


Negociación Colectiva

  Relación de convenios rexistrados ordenados cronolóxicamente por data de publicación   (228 KB)
  Relación de convenios rexistrados ordenados por ámbito xeográfico   (242 KB)
  Relación de convenios rexistrados ordenados por claves de actividade   (246 KB)
  A negociación colectiva galega   (200 KB)

 
Enlaces relacionados
· Adobe Acrobat Reader
· Número II-2001 (Xullo-Decembro)
· Número I-2001 (Xaneiro-Xuño)
Axuda
· Requirimentos do sistema
· Solución de problemas
· Como grava-la revista no meu ordenador
· Como imprimi-la revista