Facebook CGRL Twitter CGRL Buscar Contacto AGA Ditames Enlaces Novas Organizacións Normativa Convenios colectivos Publicacións CGRL
 
Outros Informes Revista Galega Memoria Informe SocioLaboral Negociación colectiva Ditames
BOLETÍN DE INFORMACIÓN SOCIOLABORAL

O boletín, de periodicidade trimestral, pretende poñer ao dispor dos participantes no mercado laboral unha ferramenta para o coñecemento máis axeitado do noso contorno, e condensa os datos máis significativos que inciden na situación sociolaboral, tales como a poboación, PIB, paro rexistrado, contratos celebrados, afiliación á Seguridade Social, sinistralidade, e outros.

 
Números editados
        Boletín de Información Sociolaboral nº13 (abril 2018)
        Boletín de Información Sociolaboral nº12 (xaneiro 2018)
        Boletín de Información Sociolaboral nº11 (outubro 2017)
        Boletín de Información Sociolaboral nº10 (xullo 2017)
        Boletín de Información Sociolaboral nº9 (abril 2017)
        Boletín de Información Sociolaboral nº8 (xaneiro 2017)
        Boletín de Información Sociolaboral nº7 (outubro 2016)
        Boletín de Información Sociolaboral nº6 (xullo 2016)
        Boletín de Información Sociolaboral nº5 (abril 2016)
        Boletín de Información Sociolaboral nº4 (xaneiro 2016)
        Boletín de Información Sociolaboral nº3 (outubro 2015)
        Boletín de Información Sociolaboral nº2 (xullo 2015)
        Boletín de Información Sociolaboral nº1 (abril 2015)


INFORME SOBRE A SITUACIÓN SOCIOLABORAL DA C.A. GALEGA

O Informe sobre a Situación Sociolaboral da Comunidade Autónoma Galega, que publica periodicamente o Consello cumprindo así co mandato especificado na súa lei de creación, vaise consolidando de ano en ano como certeiro instrumento de análise da nosa realidade sociolaboral. Polo seu esforzo compilador de datos e estadísticas das máis diversas fontes, pola minuciosidade coa que se describen e analizan os diferentes aspectos do mundo laboral galego, este estudio está a atraer cada vez máis, non só os diversos profesionais da materia, senón tamén a todas aquelas persoas interesadas en coñecela.

 
Números editados
        Informe Sociolaboral 2015
        Informe Sociolaboral 2014
        Informe Sociolaboral 2013
        Informe Sociolaboral 2012
        Informe Sociolaboral 2011
        Informe Sociolaboral 2010
        Informe Sociolaboral 2009
        Informe Sociolaboral 2008
        Informe Sociolaboral 2007
        Informe Sociolaboral 2006
        Informe Sociolaboral 2005
        Informe Sociolaboral 2004
        Informe Sociolaboral 2003
        Informe Sociolaboral 2002
        Informe Sociolaboral 2001
        Informe Sociolaboral 2000
        Informe Sociolaboral 1999