ContactoBuscarAGADitamesEnlacesNovasOrganizaciónsActividadesConvenios colectivosPublicaciónsCGRL
 
DITAME 27/02

DICTAME EMITIDO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS SOBRE O ANTEPROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE DETERMINA O CALENDARIO LABORAL PARA O ANO 2003 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, DA CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

En relación coa solicitude de dictame sobre o Anteproxecto de Decreto da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, polo que se determina o calendario laboral para o ano 2003 na Comunidade Autónoma de Galicia, remitido pola Dirección Xeral de Relacións Laborais, con rexistro de entrada neste Consello do 8 de xullo, e ós efectos de dar cumprimento ó establecido no artigo 3.2º da Lei 7/1988, do 12 de xullo, de creación do Consello Galego de Relacións Laborais, o Comité Delegado polo Pleno do Consello para a emisión de dictames na súa xuntanza do 17 de xullo dos correntes, SEN ACADAR ACORDO UNÁNIME, fixo as seguintes consideracións a este proxecto normativo de Decreto:

ANEXO I
CONSIDERACIÓN Ó BORRADOR DE DECRETO MANIFESTADA POLA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA (CEG)A CEG manifesta a súa conformidade coa regulamentación establecida por este proxecto de Decreto remitido a dictame, polo que non fan ningunha consideración ó respecto.

ANEXO II
CONSIDERACIÓNS DE CARÁCTER NON UNÁNIME MANIFESTADA POLA UGT-GALICIA, S.N. DE CCOO DE GALICIA E MAILA CIG


Primeiro. As organizacións sindicais que conforman este Consello fan constar, como consideración de carácter xeral, a necesidade de que o Goberno Galego, a través da Comisión Mixta de Transferencias, inste ó Goberno do Estado para levar a cabo as modificacións legais oportunas co fin de que a Comunidade Autónoma de Galicia dispoña dunha maior marxe de manobra para poder fixa-las súas festas, respectando, en todo caso, os compromisos internacionais asumidos polo Estado nesta materia.

De facerse esta modificación legal que se suxire, sería plausible que, dada a preponderancia na regulamentación actual de festas de natureza relixiosa, a Comunidade Autónoma Galega podería fixar máis festas de carácter cívico ou laico.

Segundo. Proponse a substitución do termo “Festa do Traballo” do día 1 de maio, por un termo máis acorde cos tempos que corren como é a de  “Día Internacional dos Traballadores”.

Terceiro. En concordancia co reflectido na Exposición de Motivos da norma, cando establece que a rexe o “criterio de manter unha certa estabilidade na determinación das festas laborais para conmemorar todo o que forma parte da nosa tradición, historia e cultura.”, suxírese que a denominación de certas festas se axeite a esa tradición, historia e cultura, mudando a súa designación, para achega-la máis preto da linguaxe actual da sociedade galega. A título de exemplo, o 6 de xaneiro sería o Día de Reis, e o 25 de decembro sería o Nadal.

ANEXO III
CONSIDERACIÓN DE CARÁCTER NON UNÁNIME FEITA POLO S.N. DE CCOO DE GALICIA E MAILA CIG.Seguindo coa liña argumental de anos precedentes, estas dúas organizacións sindicais avogan pola necesidade de institucionaliza-lo día 10 de marzo, como “Día da clase obreira galega”, en lembranza dos transcendentais sucesos acaecidos no Ferrol nesa data do ano 1972.

ANEXO IV
CONSIDERACIÓN DE CARÁCTER NON UNÁNIME Ó PROXECTO DE DECRETO MANIFESTADA POLA CIG.


A Confederación Intersindical Galega (CIG) propón a substitución da denominación da festa do 25 de xullo, tal e como figura no Proxecto de Decreto, de “Santiago Apóstolo. Día Nacional de Galicia” pola de “Día da Patria Galega”.