Facebook CGRL Twitter CGRL Buscar Contacto AGA Ditames Enlaces Novas Organizacións Normativa Convenios colectivos Publicacións CGRL
 
 
  O día 31 de outubro remata o prazo de preinscrición na nova edición do Curso Superior de Relacións Laborais

O Pleno do Consello de Relacións Laborais acordou, segundo o procedemento previsto na Lei 5/2008, do 23 de maio (DOG do 11 de xuño de 2008), pola que se regula o Consello Galego de Relacións Laborais, impulsar a celebración dun Curso Superior de Relacións Laborais co obxecto de afondar e promover as actividades docentes directamente relacionadas co mundo laboral e a formación e a especialización de profesionais nesta materia, e para isto solicitar á Universidade de Santiago de Compostela a súa colaboración para o referido Curso.

O Curso diríxese ás persoas licenciadas en Ciencias Económicas, Empresariais e Dereito; ás diplomadas en Relacións Laborais; a cadros das organizacións empresariais e sindicais; e a quen desempeñe tarefas de xestión de recursos humanos, se ben poderase autorizar a asistencia doutras persoas con titulación nas que concorra unha especial vinculación co ámbito obxecto do Curso.

Encoméndase a dirección do CURSO SUPERIOR DE RELACIÓNS LABORAIS a don Javier Gárate Castro, catedrático de Dereito do Traballo na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela.

O Curso celebrarase do 12 de xaneiro ao 6 de xullo de 2018.

Para un óptimo aproveitamento das ensinanzas a impartir establécese un límite de 75 alumnos.

Establécese como dereito de matrícula para o CURSO SUPERIOR DE RELACIÓNS LABORAIS a cantidade de mil trescentos euros (1.300 €) por alumno/a que serán aboadas en concepto de liquidación.

As solicitudes de admisión presentaranse na secretaría do Departamento de Dereito Mercantil e do Traballo (Facultade de Dereito) ou no Consello Galego de Relacións Laborais.

Toda a información do Curso está ao voso dispor premendo no seguinte enlace:

Curso de Especialización en Relacións Laborais

Curso de Experto en Relacións Laborais

 
 -ANUNCIO SOBRE A NOVA PÁXINA WEB DO CON...  29/06/2018
 -Xornada en Pontevedra: Dereito á intim...  02/04/2018
 -Xornada do Consello Galego de Relación...  28/03/2018
 -Xornada do Consello Galego de Relación...  23/03/2018
 -Xornada do Consello Galego de Relación...  20/03/2018
Mais>>